KošíkKošík je prázdný
Lupa

ByLuci bloguje: O ambulantním porodu

ByLuci bloguje: O ambulantním porodu

V souvislosti s opatřeními omezujícími šíření onemocnění COVID-19 došlo také k tomu, že po určitou dobu byla zakázána přítomnost otců u porodu. Byly/jsou také zakazovány a omezovány přítomnost třetích (a případně i dalších) osob u porodu (jako třeba přítomnost komunitní porodní asistentky, duly, kamarádky…) a návštěvy. 

Z tohoto důvodu se zvýšil zájem o domácí porod, nebo tzv. ambulantní porod – tedy pro variantu, kdy čerstvá maminka s miminkem odcházejí z porodnice několik hodin po porodu, umožňuje-li to jejich zdravotní stav. 

Maminky, které ambulantní porod volí, si například přejí být především v kontinuální péči své porodní asistentky, přejí si mít možnost trávit klidný čas se svým partnerem, miminkem  a dalšími dětmi jako jedna rodina, aniž by jim někdo zvenčí něco zakazoval či přikazoval a přejí si být v příjemném domácím prostředí. Mohou jej také volit ženy s negativními zkušenostmi s chováním personálu z předchozího porodu apod.

Ale co to vlastně ten ambulantní porod je, jak probíhá a má nějaká úskalí? 

 

Trocha teorie

Standardně doporučená doba hospitalizace po porodu je 72 hodin (nedošlo-li k závažným komplikacím, kvůli kterým je nutné pobyt a rekonvalescenci prodloužit). Během této doby probíhá například odběr krve z patičky novorozence a další doporučená vyšetření. 

„Ambulantní porod“ je trochu nepřesné označení pro předčasné ukončení hospitalizace na oddělení šestinedělí a na oddělení novorozeneckém, tedy pro ukončení hospitalizace dříve, než po běžně doporučených 72 hodinách, zpravidla pouhých několik hodin po porodu. Ambulantní porod je pak takový rychlejší a zvučnější název pro takovou situaci. 

Předčasné ukončení hospitalizace by vám měla umožnit každá porodnice v ČR, nejsou-li závažné důvody k jejímu znemožnění. Pokud vám personál porodnice tvrdí, že ambulantní porody nepraktikují, pravděpodobně tedy spíš slovíčkaří.Výhody ambulantního porodu:

• Rychlejší a přirozenější začlenění miminka do rodiny.

• Můžete si s miminkem vytvořit svůj vlastní režim, který vyhovuje právě vám a který vám nikdo nebude rozmlouvat. Můžete odpočívat, kdy budete potřebovat, nebudit se kvůli ranním vizitám apod.

Rychlejší nastoupení laktace, díky možnosti být neustále s miminkem v klidném a známém prostředí v maximální možné blízkosti bez vyrušování.

• Velmi brzy se vracíte do svého domova s vlastní koupelnou, postelí, se všemi předměty, díky kterým se cítíte pohodlně a bezpečně. Nezůstáváte v nemocničním prostředí, které může spousta lidí vnímat velmi negativně.

• Můžete si poporodní péči v rámci možností uzpůsobit svým představám, nikoliv představám personálu v porodnici.

 

Nevýhody:

• Hledání pediatra (někteří se totiž zdráhají přijímat miminka propuštěná z porodnice dříve než po 72 hodinách) a zařizování doporučených vyšetření, která za běžných okolností probíhají v porodnici.

• Možný nátlak okolí a zdravotníků na to, abyste s miminkem zůstala v porodnici po doporučenou dobu 72 hodin.

• V případě komplikací může být horší dostupnost zdravotnické péče.

• Větší nároky na fyzickou aktivitu maminky bezprostředně po porodu.

 

Kdo je připraven, není překvapen

Při ambulantním porodu je potřeba:

Důkladná příprava na porod samotný. Aby pro vás byl ambulantní porod tou nejlepší možnou volbou, pravděpodobně se budete snažit, abyste z porodnice odcházela co nejvíce svěží (v rámci možností, samozřejmě :-) ) a ideálně s co nejméně poporodními zraněními, která by vás mohla omezovat. Díky důkladné předporodní přípravě například zjistíte, jak je důležité, abyste si pro porod mohla zvolit svou vlastní polohu, díky které můžete porodním poraněním předcházet. Důkladná předporodní příprava vám navíc dodá sebevědomí a důvěru ve vás, vaše miminko a v to, že první dny po porodu můžete zvládnout i bez spousty lidí v bílých pláštích pobíhajících okolo vás.

• Zjistit, jak se vámi vybraná porodnice staví k ambulantním porodům, kam se můžete obrátit v případě poporodních komplikací a počítat s tím, že tyto komplikace mohou nastat (nejen v případě ambulantního porodu).

Zajistit si pediatra ochotného převzít miminko po ambulantním porodu do péče. Můžete se setkat s tím, že po vás v porodnici budou chtít i podepsané prohlášení pediatra, který péči o miminko převezme. Ačkoliv by to dělat neměli, je určitě vhodné zvážit, zda takové prohlášení s pediatrem skutečně nesepsat. Především vám to ušetří případné dohady, ale i vy si můžete být jistější, že nebudete muset na poslední chvíli hledat někoho, kdo miminko vyšetří. Zákonný zástupce by měl novorozenci zajistit zdravotní péči do 24 hodin po propuštění z porodnice a provedení odběru krve 48 až 72 hodin po narození (ne dříve!).

Zajistit si kontakt na laktační poradkyni - není nutností, ale může kdykoliv přijít vhod (a může se samozřejmě hodit bez ohledu na to, zda v porodnici zůstáváte 3 dny nebo méně)

• Je vhodné zajistit si i kontinuální péči komunitní porodní asistentky (nejen při ambulantním porodu :-) ). Porodní asistentka o vás může pečovat během celého těhotenství a dokonce i při porodu (toto má každá porodnice nastaveno jinak); díky tomu o vás může pečovat velmi individuálně. Porodní asistentky pečují nejen o fyzickou, ale i psychickou stránku našeho zdraví a pomáhají i s praktickými záležitostmi. Po porodu provádí vyšetření vám i miminku a může vám pomoci s péčí o miminko - zkontroluje pupeční pahýl, pomůže s kojením, koupáním nebo šátkováním, poskytne rady v případě potíží s bradavkami a případnými jizvami po poporodních poraněních… Každá porodní asistentka je samozřejmě jiná a je tedy vhodné začít vybírat tu, která vám padne do oka, s dostatečným předstihem. :-) Péče porodní asistentky u nás bohužel není hrazena ze zdravotního pojištění (tedy většinou; až 3 návštěvy porodní asistentky po porodu pojišťovny proplácejí, jsou-li tyto návštěvy indikovány gynekologem a má-li vaše vybraná PA s pojišťovnou smlouvu), je to ale investice, která se vyplácí! A velmi důležité je, že právě porodní asistentka může také provést například odběr z patičky. :-)

Zajistit doporučené screeningy: především novorozenecký laboratorní screening (odběr z patičky), dále pak screening vrozené dysplázie kyčelního kloubu, screening kongenitální katarakty (vrozený šedý zákal), screening sluchu, screening vrozených vad močového ústrojí (UZ ledvin), screening kritických srdečních vad), screening pulsu na stehenní tepně; v některých porodnicích se můžete domluvit na rovedení všech těchto vyšetřeních a nemusíte již dále shánět jiná pracoviště

 

Nezapomeňte se do porodnice řádně vybavit

Do porodnice se sbalte úplně stejně, jako kdybyste počítala s hospitalizací. Člověk míní, život mění a naducaná taška se vám v porodnici nakonec může velmi hodit! Čímž nechci nijak strašit ani nic přivolávat, ale… však to znáte! Kdo je připraven, není překvapen. :-) 

Nezapomeňte do auta přibalit také autosedačku, aby váš brzký odchod z porodnice neztroskotal (nebo nemusel být oddálen) na tom, že nemáte jak dopravit děťátko domů.

 

Velmi se vám může hodit také nosicí šátek, který může přijít vhod například při domlouvání s personálem. Kvůli brzkému odchodu z porodnice také nebudete mít nějakou chvíli možnost se s miminkem jenom mazlit v posteli a v brzkých hodinách po narození se může hodit každá chvilka, po kterou můžete mít miminko přivázané na hrudi.

 

Můžete si s sebou vzít také nějaký stručný přehled zákonů, které vás ve vašem jednání podpoří. Personál některých porodnic nemusí být k ambulantním porodům příliš svolný a když budete mít po ruce papír se vším potřebným, můžete si domluvu s personálem usnadnit a urychlit, protože uvidí, že jste řádně připravená a víte, co smíte a nesmíte. Po porodu se navíc můžete cítit zesláble a nemusíte mít sílu se s neochotným personálem dohadovat. Seznam zákonů, které stojí na vaší straně, pro vás tak může být velkou oporou. Boje s personálem

Může se stát (a samozřejmě nemusí), že narazíte na personál, který nebude ochoten vám ambulantní porod umožnit. Takový personál vám může předkládat nepravdivé argumenty a výhružky jako:

 

„Když nemáte potvrzení od pediatra, nepustíme vás předčasně.“

„Zavoláme na vás OSPOD a policii!“ 

„Revers musí podepsat oba dva rodiče.“ 

„Nefunguje nám tiskárna, nemůžeme vám vydat potřebnou dokumentaci.“

„Pojišťovna by nám porod neuhradila.“

„Pokud dojde ke komplikacím, následnou zdravotní péči už si budete hradit sama!“ 

„Pediatr vám nepřijme dítě do péče, dokud nebude alespoň 72 hodin staré.“ 

(Pozor, nepleťte si zastrašování a výhružky s poskytnutím informací o možných rizicích ambulantního porodu, které vám personál poskytnout musí. :-) )

 

Vy si v takové chvíli musíte pamatovat následující:

Zdravotnictví je služba. Služba pro vás. O její podobě pak na základě informací o nabízených úkonech, které je vám poskytovatel povinen předat, rozhodujete vy. 

Dítě není majetkem porodnice. Bez vašeho souhlasu na dítě nesmí nikdo ani sáhnout, natož aby vám diktoval podmínky, za jakých ho můžete mít u sebe. Vy jste rodičem a tedy zákonným zástupcem dítěte (nestanoví-li soud jinak) a rozhodujete tedy o poskytování péče dítěti i o tom, kdo mu ji poskytne. Vy máte za své miminko zodpovědnost.

Ambulantní porod vám nikdo nemůže zakázat, jestliže vy ani miminko nejste ohroženi na zdraví či životě. 

V dostupnosti lékařské péče nesmí dojít k diskriminaci na základě věku. Jestliže pediatr vaše dítě odmítne, může základní vyšetření provést i pediatr, u kterého dítě není registrované.  Pokud oslovený pediatr odmítá přijmout dítě do péče, má povinnost vydat vám písemnou zprávu obsahující důvod k odmítnutí péče. (Nezapomeňte, že novorozence může vyšetřit také porodní asistentka!)

 

Je ale také samozřejmě důležité udržovat si (pokud to je jen trochu možné) klidnou hlavu (nebo za sebe případně nechat jednat partnera, či jiný doprovod, který zná vaše přání) a snažit se s personálem domluvit slušně a bez zbytečných bouří okolo. Pokud jim dáte najevo, že jste na ambulantní porod dobře připravení, víte, co děláte a jaká jsou vaše práva, určitě si dokážete svou pozici bez velkých obtíží uhájit. V takové situaci vám určitě pomůže, pokud si ještě před porodem ujasníte, co od porodu očekáváte a proč si stojíte právě za ambulantním porodem. Hůře vás pak něco vyvede z míry. :-)

A také, a to je asi nejdůležitější ze všeho, co vám zde dnes píšu, musíte umět posoudit i svůj aktuální stav! Můžete do porodnice naběhnout plná elánu a přesvědčená o tom, že zda čtyři hoďinky budete už zase doma ve své posteli, ale jestliže se po porodu nedokážete postavit, bude vám mdlo a nebudete schopná ze sebe vypravit jediné slovo, je určitě dobré svůj plán alespoň ještě jednou pořádně zhodnotit. Ambulantní porod je fajn, ale nemusíte jím projít za každou cenu!

 

A závěrem – neberte zdravotníky jako své nepřátele. :-) Jsou tu od toho, aby chránili naše zdraví. Ve chvíli, kdy nás nemají „bezpečně uklizené“ pod svou střechou, jim tahle ochrana jde podstatně hůře. Dlouhou dobu u nás navíc platilo pravidlo, že lékař je nezpochybnitelná autorita, která má vždy pravdu, a pro velkou část společnosti je stále ještě těžké přijmout, že velkou část zodpovědnosti za své zdraví máme především my sami. Musíme se to ještě naučit! Když zdravotníkům ukážete, že respektujete je, jejich znalosti i názor, určitě budou svolnější s vámi diskutovat. 

 

TIP na konec: Pokud rádi posloucháte podcasty a rádi byste si poslechli nádhernou autentickou zkušenost s (ambulantním) porodem, poslechněte si 6. a 10. díl podcastu Tantraela. ♥  


Máte i vy zkušenost s ambulantním porodem? Nebo vás snad ambulantní porod z různých důvodů láká? Podělte se s námi třeba ve zprávách nebo na v komentářích na Instagramu či Facebooku!

 

Poznámka:

Tento článek má za cíl informovat o možnosti tzv. ambulantního porodu. Nemá však v žádném případě za cíl přesvědčit všechny nastávající maminky, aby ambulantní porod podstoupily. Vždy je nutné dbát na individuální potřeby rodičky i dítěte a na jejich zdravotní i psychický stav. Ambulantní porod nemusí být vhodný pro všechny, pro někoho ale může být tou nejlepší možnou volbou a je tedy dobré o této možnosti vědět.

Pokud vás ambulantní porod láká, vyhledejte ve svém okolí odborníka, ke kterému můžete mít důvěru a který vás ve vašem rozhodnutí podpoří, ale zároveň vám předloží relevantní argumenty pro i proti. 

 

Zveřejněno 28. 5. 2021