KošíkKošík je prázdný
Lupa

SOUTĚŽE UKONČENY! Velká dubnová soutěž pro www.byluci.cz a pro www.latkyluci.cz

SOUTĚŽE UKONČENY! Velká dubnová soutěž pro www.byluci.cz a pro www.latkyluci.cz

Výherci soutěže probíhající na e-shopu ByLuci.cz:

Poukaz v hodnotě 5 000 Kč vyhrála paní Veronika Goldbergerová z Měšic u Prahy.

Poukaz v hodnotě 3 000 Kč vyhrála paní Veronika Kaputová z Třince.

Poukaz v hodnotě 1 000 Kč vyhrála paní Simona Bakalová z Brna. 

 

Výhěrci soutěže probíhající na e-shopu latkyluci.cz:

Poukaz v hodnotě 2 500 Kč vyhrála paní Irena Linhartová ze Stonařova.

Poukaz v hodnotě 1 500 Kč vyhrála paní Lucie Černá z Prahy.

Poukaz v hodnotě 500 Kč vyhrála paní Denisa Hrubá z Mohelnice.

 

 

22. 4. došlo k upřesnění pravidel soutěže. Doplněné informace jsou v textu zvýrazněny červeně. 

Podmínky soutěže probíhající na e-shopu www.byluci.cz


POŘADATELEM SOUTĚŽE je společnost Mavi s.r.o. se sídlem Bratří Mannů 304, 539 44 Proseč, IČ: 06178235
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: soutěž probíhá od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020 na e-shopu www.byluci.cz
ÚČASTNÍKEM soutěže se automaticky stává každý zákazník, který v období od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020 uskutečnil a zaplatil objednávku na e-shopu www.byluci.cz; do soutěže bude zařazena každá jeho zaplacená objednávka (více objednávek = více šancí na výhru); pokud si zákazník nepřeje být do soutěže zařazen, prosíme, aby nás neprodleně kontaktoval e-mailem na adresu info@byluci.cz (do e-mailu prosím napište své celé jméno, číslo objednávky, která byla Vámi na našem e-shopu vytvořena a informaci, že si nepřejete být účastníkem soutěže)
VÝHERCEM se stane zákazník, který vytvořil náhodně vylosovanou objednávku; výherce bude o své výhře kontaktován prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou ve výherní objednávce; výherce bude vyhlášen a kontaktován nejpozději do 30. 4. 2020; účastník soutěže se může výhercem stát pouze jedenkrát
VÝBĚR VÝHERCE proběhne losováním; do losování budou zařazeny všechny zaplacené objednávky vytvořené na e-shopu www.byluci.cz v období od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020; pokud vylosovaná objednávka bude objednávkou zákazníka, který nás upozornil, že si nepřeje být účastníkem soutěže nebo nezaplacená objednávka, dané kolo losování propadne a bude nahrazeno novým kolem; tento postup bude aplikován na všechny případy, kdy bude vylosována objednávka zakázníka, který si nepřeje být účastníkem soutěže nebo nezaplacená objednávka, dokud nebudou úspěšně vylosováni 3 výherci z řad zákazníků, kteří se svou účastí v soutěži souhlasí a jejichž objednávka byla v termínu zaplacená
VÝHRY
1. vylosovaný výherce vyhraje poukázku v hodnotě 5 000 Kč na nákup na e-shopu www.byluci.cz
2. vylosovaný výherce vyhraje poukázku v hodnotě 3 000 Kč na nákup na e-shopu www.byluci.cz
3. vylosovaný výherce vyhraje poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup na e-shopu www.byluci.cz
Výherce nemá nárok na poskytnutí jiné podoby výhry, než je poukázka na nákup v odpovídající hodnotě.
DORUČENÍ VÝHRY: výhra bude výherci doručena prostřednictím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou ve výherní objednávce nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výherce
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Okamžikem odeslání své objednávky se zákazník stává účastníkem soutěže a vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa dle platných právních předpisů pro účely této soutěže a pro obchodní i marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník na dobu neurčitou, nejvýše však 10 let. Účastník má kdykoli právo tento souhlas odvolat, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů. V případě, že tento souhlas účastník odvolá, je pořadatel oprávněn vyloučit jej ze soutěže.
Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane výhercem, byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace pořadatele, jeho produktů či soutěže.
Účastník zároveň poskytuje svůj souhlas pořadateli, aby poskytnutou e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních, marketingových a obdobných sdělení. Tento souhlas uděluje účastník na dobu neurčitou a lze jej kdykoli odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Účastník tímto opravňuje pořadatele k provádění kontrol v nezbytném rozsahu týkající se zjištění jeho totožnosti v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel se zavazuje osobní údaje, které získal v rámci ověření totožnosti účastníka, nijak dále nešířit, nezpracovávat a neuchovávat po dobu delší než nezbytně nutnou.
Účastník bere na vědomí, že webové stránky www.byluci.cz využívají cookies soubory pro optimalizaci kampaně, remarketing a zajištění spravedlivých podmínek soutěže.


Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, a to včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, a právo změny možných výher. V případě změny pravidel soutěže vyhlásí tyto změny pořadatel na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky.
Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pořadatele své postavení účastníka v Soutěži jakkoliv převádět na třetí osobu či tímto jakkoliv jinak disponovat.
Tyto podmínky soutěže jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

 

Podmínky soutěže probíhající na e-shopu www.latkyluci.cz


POŘADATELEM SOUTĚŽE je společnost Mavi s.r.o. se sídlem Bratří Mannů 304, 539 44 Proseč, IČ: 06178235
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: soutěž probíhá od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020 na e-shopu www.latkyluci.cz
ÚČASTNÍKEM soutěže se automaticky stává každý zákazník, který v období od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020 uskutečnil a zaplatil objednávku na e-shopu www.latkyluci.cz; do soutěže bude zařazena každá jeho zaplacená objednávka (více objednávek = více šancí na výhru); pokud si zákazník nepřeje být do soutěže zařazen, prosíme, aby nás neprodleně kontaktoval e-mailem na adresu info@byluci.cz (do e-mailu prosím napište své celé jméno, číslo objednávky, která byla Vámi na našem e-shopu vytvořena a informaci, že si nepřejete být účastníkem soutěže)
VÝHERCEM se stane zákazník, který vytvořil náhodně vylosovanou objednávku; výherce bude o své výhře kontaktován prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou ve výherní objednávce; výherce bude vyhlášen a kontaktován nejpozději do 30. 4. 2020; účastník soutěže se může výhercem stát pouze jedenkrát
VÝBĚR VÝHERCE proběhne losováním; do losování budou zařazeny všechny zaplacené objednávky vytvořené na e-shopu www.latkyluci.cz v období od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020; pokud vylosovaná objednávka bude objednávkou zákazníka, který nás upozornil, že si nepřeje být účastníkem soutěže nebo nezaplacená objednávka, dané kolo losování propadne a bude nahrazeno novým kolem; tento postup bude aplikován na všechny případy, kdy bude vylosována objednávka zakázníka, který si nepřeje být účastníkem soutěže nebo nezaplacená objednávka, dokud nebudou úspěšně vylosováni 3 výherci z řad zákazníků, kteří se svou účastí v soutěži souhlasí a jejichž objednávka byla v termínu zaplacená. Za zaplacenou objednávku považujeme také objednávku, kterou jsme odesílali na dobírku. Jestliže balík s touto objednávkou nebude převzat a bude přepravní společností vrácen nám, bude tvůrce této objednávky vyřazen ze soutěže. Vyhrazujeme si také právo výhru Výherce, jehož balík zaslaný na dobírku bude přepravní společností vrácen k nám, bez náhrady zrušit. V případě, že výhercem bude účastník, jehož balík byl zaslán na dobírku, bude výhra výherci e-mailem zaslána až po potvrzení převzetí zásilky. 
VÝHRY
1. vylosovaný výherce vyhraje poukázku v hodnotě 2 500 Kč na nákup na e-shopu www.latkyluci.cz
2. vylosovaný výherce vyhraje poukázku v hodnotě 1 500 Kč na nákup na e-shopu www.latkyluci.cz
3. vylosovaný výherce vyhraje poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup na e-shopu www.latkyluci.cz
Výherce nemá nárok na poskytnutí jiné podoby výhry, než je poukázka na nákup v odpovídající hodnotě.
DORUČENÍ VÝHRY: výhra bude výherci doručena prostřednictím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou ve výherní objednávce nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výherce
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Okamžikem odeslání své objednávky se zákazník stává účastníkem soutěže a vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa dle platných právních předpisů pro účely této soutěže a pro obchodní i marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník na dobu neurčitou, nejvýše však 10 let. Účastník má kdykoli právo tento souhlas odvolat, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů. V případě, že tento souhlas účastník odvolá, je pořadatel oprávněn vyloučit jej ze soutěže.
Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane výhercem, byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace pořadatele, jeho produktů či soutěže.
Účastník zároveň poskytuje svůj souhlas pořadateli, aby poskytnutou e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních, marketingových a obdobných sdělení. Tento souhlas uděluje účastník na dobu neurčitou a lze jej kdykoli odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Účastník tímto opravňuje pořadatele k provádění kontrol v nezbytném rozsahu týkající se zjištění jeho totožnosti v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel se zavazuje osobní údaje, které získal v rámci ověření totožnosti účastníka, nijak dále nešířit, nezpracovávat a neuchovávat po dobu delší než nezbytně nutnou.
Účastník bere na vědomí, že webové stránky www.latkyluci.cz využívají cookies soubory pro optimalizaci kampaně, remarketing a zajištění spravedlivých podmínek soutěže.


Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, a to včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, a právo změny možných výher. V případě změny pravidel soutěže vyhlásí tyto změny pořadatel na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky.
Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pořadatele své postavení účastníka v Soutěži jakkoliv převádět na třetí osobu či tímto jakkoliv jinak disponovat.
Tyto podmínky soutěže jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

 

Kontaktovat nás můžete na Facebooku, Instagramu, e-mailu info@byluci.cz, přes rychlou poptávku nebo na telefonním čísle +420 739 271 555.