KošíkKošík je prázdný
Lupa

Podmínky Novoroční soutěže

Vymezení pojmů:

• Novoroční soutěž je soutěž, která probíhá od 1. do 8. 1. 2021 na Instagramovém profilu hand_made_by_luci u soutěžního příspěvku (dále „soutěž“). Od 1. do 7. 1. 2021 v rámci soutěže probíhá sběr soutěžních komentářů, 8. 1. 2021 proběhne náhodné losování výherního komentáře. 

• Tato soutěž je pořádaná společností MAVI s.r.o. se sídlem Bratří Mannů 304, Proseč 53944, IČ: 06178235 (dále „pořadatel soutěže“)

• Účastníkem soutěže se rozumí každý Instagramový profil, prostřednictvím kterého je k soutěžnímu příspěvku napsán komentář splňující podmínky soutěže (dále „účastník“).

• Výhercem soutěže se rozumí Instagramový profil, jehož komentář bude vylosován v náhodném losování. Výherce může být pouze 1.

• Nakopávací pomůckou se rozumí jakýkoliv motivační citát, motto, motivační říkanka, afirmace apod., které mají za účel povzbudit. 

 

Podmínky pro účast v soutěži:

• Instagramový profil, který se chce stát účastníkem soutěže, musí u soutěžního příspěvku na Instagramu zanechat právě jeden komentář. V tomto komentáři musí být napsána právě jedna nakopávací pomůcka. Ta musí být od zbytku komentáře (např. případných dodatků autora komentáře apod.) oddělena uvozovkami. V tomto komentáři již uvozovky nic jiného oddělovat nesmí. 

• Účastník musí mít funkční e-mailovou adresu.

• Účastník musí být starší 18 let a musí mít doručovací adresu v ČR nebo na Slovensku.

• Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společností MAVI s.r.o. a MAVI II s.r.o.

• Z účasti v soutěži budou vyřazeny všechny komentáře vulgarního či jinak nevhodného charakteru a také komentáře nesplňující podmínky soutěže.

 

Výhra:

• Výhru tvoří dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč nebo 12 € (dle výběru výherce) pro nákup na e-shopu byluci.cz.

• Výhra bude výherci zaslána na e-mailovou adresu poskytnutou výhercem a bude platná 1 rok ode dne zaslání výhry. Pořadatel soutěže nezodpovídá za komplikace s doručením výhry vzniklé na straně výherce či třetích stran nebo za komplikace s doručením výhry vzniklé na základě zaslání chybné e-mailové adresy ze strany výherce. Pořadatel soutěže není povinen odeslání výhry v případě komplikací vzniklých na straně výherce (vč. zaslání chybné e-mailové adresy) či třetích stran opakovat. 

• Výherce bude o vítězství v soutěži informován prostřednictvím komentáře u soutěžního příspěvku, ve kterém bude jeho profil označen. Výherce je povinen nejpozději do 15. 1. 2020 poskytnout svou platnou e-mailovou adresu a informaci o tom, zda si přeje výhru obdržet v korunové či eurové hodnotě. V případě, že pořadatel soutěže všechny potřebné informace pro doručení výhry obdrží ve stanoveném termínu, zavazuje se odeslat výherci výhru nejpozději do 22. 1. 2021 na e-mailovou adresu poskytnutou výhercem a to v měně určené výhercem.

• Jestliže výherce neposkytne všechny potřebné informace pro bezproblémové doručení výhry nejpozději do 15. 1. 2020, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který s ní může naložit dle svého uvážení.

• Výhru nelze proplatit v hotovost nebo zaměnit za cokoliv jiného. 

• Výherní dárkový poukaz lze pro nákup na e-shopu byluci.cz uplatnit pouze jednou. Jeho hodnotu nelze dělit na více nákupu.

• Výherce nemá na výhru právní nárok a nelze ji vymáhat právní cestou.

• Výhru nelze reklamovat. 

 

Všeobecné podmínky soutěže:

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady změnit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit, případně pozastavit.

• Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi uvedena u propagačních materiálů souvisejících se soutěží. Za úplná a konečná pravidla soutěže jsou však považována pravidla uveřejněna na webu byluci.cz.

• V případě zjištění porušení pravidel soutěže si pořadatel soutěže vyhrazuje právo účastníka z účasti v soutěži vyloučit. Pořadatel si také vyhrazuje právo zrušit platnost výhry v případě zjištění porušení pravidel soutěže i po jejím skončení. V takovém případě pořadatel soutěže není povinen informovat výherce o zrušení platnosti jeho výhry. Jestliže již výherce výhru (dárkový poukaz) uplatnil pro svůj nákup na e-shopu byluci.cz, je v případě porušení pravidel soutěže uhradit pořadateli soutěže hodnotu zrušené výhry. 

 

Zpracování osobních údajů: 

• Pořadatel pro účel zajištění správného chodu soutěže a pro doručení výhry požaduje od účastníka pouze poskytnutí platné e-mailové adresy, na kterou lze zaslat výhru a souhlas s označením výherního Instagramového profilu v komentáři u soutěžního příspěvku, prostřednictím kterého bude vyhlášen výherce. E-mailová adresa bude ze strany pořadatele soutěže uchovávána po dobu platnosti výhry a to pro účely kontaktování výherce v případě zjištění možných komplikací s uplatněním výhry apod. 

• Poskytnutím e-mailové adresy výherce poskytuje souhlas se zprácováním e-mailové adresy pro účely správného chodu soutěže, doručení výhry a případné kontaktování ze strany pořadatele soutěže související se soutěží. 

• E-mailová adresa výherce nebude předávána třetím stranám a nebude ani využívána k doručování obchodních sdělení.

• Výherce je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním e-mailové adresy. V takovém případě bude e-mailová adresa smazána ze všech databází společnosti MAVI s.r.o. V případě odvolání souhlasu se zpracováním e-mailové adresy je pořadatel soutěže oprávněn zrušit platnost výhry a v případě, že výherce již dárkový poukat uplatnil pro svůj nákup, také požadovat úhradu hodnoty dárkového poukazu.